O FIRMIE

Zakład Usług Elektronicznych "PALEX" s.c. to firma z dużym doświadczeniem zajmująca się elektroniczną ochroną mienia. Istniejemy na rynku od 1989r kiedy to zajmowaliśmy się serwisem urządzeń audio-video. W roku 1997 po rozszerzeniu zakresu usług zaczęliśmy wykonywać instalacje alarmowe, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu oraz sieci komputerowe.

W swojej działalności stawiamy na wyszkoloną kadrę pracowniczą oraz na wysoką jakość naszych usług. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do firm jak i klientów indywidualnych. Kilkudziesięcioletnie doświadczenia i dobra współpraca z naszymi kontrahentami pozawalają nam na podejmowanie coraz to nowych wyzwań, z których wywiązujemy się należycie ku zadowoleniu naszym i naszych zleceniodawców.

Wiarygodność firmy podkreśla koncesja MSWiA nr. L 1018/00 w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego. Pracownicy oraz kadra kierownicza posiadają licencje pracowników ochrony mienia I i II stopnia oraz uprawnienia do projektowania, instalowania i konserwacji systemów najwyższego zagrożenia SA - 4. Wszyscy pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia o niekaralności. W związku z wykonywaniem prac w instytucjach militarnych kadra kierownicza posiada poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do klauzuli ,,tajne". Aby powiększyć wiedzę i kompetencje firma organizuje obowiązkowe uczestnictwa w szkoleniach branżowych.

Firma posiada mocną strukturę i stabilność o której świadczy niezachwiany wzrost wyników finansowych i niezmienność zatrudnienia kadry pracowniczej.