OFERTA USŁUGOWA

Zakład Usług Elektronicznych "PALEX" s.c. od wielu lat specjalizuje się w projektowaniu i realizacji instalacji niskoprądowch.

 • Instalacji teleinformatycznych
 • Systemów sygnalizacji włamania i napadu

Z.U.E. "PALEX" s.c. posiada pion zabezpieczenia technicznego zajmujący się:

 • opracowywaniem projektów zabezpieczenia technicznego począwszy od najprostszych projektów zabezpieczeń technicznych mieszkań do skomplikowanych systemów zabezpieczeń banków i jednostek wojskowych
 • montażem elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenia ochranianych osób i mienia
 • eksploatacją, konserwacją i naprawą elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych w miejscach ich zainstalowania

Aby zapewnić realizację wymienionych zadań dysponujemy wykwalifikowaną kadrę, projektantów i montażystów, którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie projektowania elektronicznych systemów alarmowych oraz ich instalowania i konserwacji. Pracownicy nasi przechodzą sukcesywne przeszkolenia na stosownych kursach podnosząc swoje kwalifikacje.

Zakład Usług Elektronicznych "PALEX s.c" posiada autoryzację Zakładu Technicznej Ochrony Mienia "Techom" w zakresie projektowania systemów alarmowych do KL SA - 4.

SYSTEMÓW TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ

Należy pamiętać, że systemy Telewizji przemysłowej są tworzone do weryfikacji zdarzeń alarmowych, a nie do ich wykrywania. Dodatkowo systemy te przyjęły się jako systemy wspomagania przy planowaniu i zarządzaniu w firmach i urzędach i w tej roli stają się bardzo praktycznym narzędziem pracy. Dobór miejsc instalacji kamer powinien się odbywać w ścisłej współpracy pomiędzy użytkownikiem a firmą instalacyjną , gdyż to właściciel obiektu jest świadom miejsc zagrożeń. Rodzaj kamer i dobór pozostałego sprzętu powinien być konsultowany z firmą specjalistyczną tak, aby system spełniał swoje zadanie i był praktycznym narzędziem pracy lub kontroli.

SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU

Systemy kontroli dostępu stanowią obecnie bardzo ważne ogniwo w systemie zarządzania i bezpieczeństwa firmy. Filozofia działania tego typu systemów opiera się na założeniu, że każdy z jego użytkowników ma ściśle określone uprawnienia do poruszania się po obiekcie. Częste kojarzenie systemów kontroli dostępu jedynie z elektronicznymi zamkami już dawno straciło sens. Owszem, systemy te sterują odpowiednimi urządzeniami wykonawczymi, jak rygle czy zwory elektromagnetyczne, lecz karta identyfikacyjna nie jest jedynie odpowiednikiem starych, tradycyjnych kluczy.


Zadania, które obecnie stawia się systemom kontroli dostępu to przede wszystkim:

 • Kontrola ruchu osobowego i obecności osób uprawnionych do przebywania na terenie chronionych obszarów.
 • Ochrona majątku i poufnych informacji firm.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz klientom instytucji, w powiązaniu z wygodą używania elementów identyfikacyjnych.
 • Możliwość przetwarzania danych uzyskanych za pośrednictwem systemu.

INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU

Współczesne systemy pożarowe oferują szeroką gamę rozwiązań technicznych i funkcjonalnych mających na celu ochronę ludzi i mienia. Bez względu jednak na użyte elementy składowe, każdy profesjonalny system przeciwpożarowy oferuje podobny zestaw funkcji. Każdy profesjonalny System Wykrywania i Sygnalizacji Pożarowej oferuje szereg funkcji umożliwiających wczesne wykrywanie pożarów, identyfikacje miejsca jego powstania oraz informowanie o zaistniałym niebezpieczeństwie personelu i straży pożarnej poprzez system monitoringu.

Zasadniczymi elementami każdego System Wykrywania i Sygnalizacji Pożarowej są:

 • centrale sygnalizacji pożaru
 • czujki pożarowe i akcesoria
 • gniazda czujek pożarowych
 • ręczne ostrzegacze pożarowe

SYSTEMÓW INTEGRUJĄCYCH W/W SYSTEMY

W montowanych systemach wykorzystujemy urządzenia renomowanych firm dających gwarancję najwyższej jakości. Nasi instalatorzy przeszli gruntowne przeszkolenie w montażu i konserwacji takich renomowanych producentów jak: SATEL, VIDICON, MIWI-URMET, OPTIVA, BOSCH, LEADTEK, VOLTA, PARADOX, ROKONET,CROW, i wiele innych.